Geri

TANGİT SERT PVC YAPIŞTIRICISI

KATEGORİLER
Kategori Listesi

TANGİT SERT PVC YAPIŞTIRICISI

Kategori:
Özel Amaçlı Yapıştırıcılar
Marka:

ÜRÜN DETAYI

TANGİT SERT PVC YAPIŞTIRICISI
Ürün Tanımı
Tanımı
Stabilize edilmiş Tehrahidrofuran bazlı çözücü içeren yapıştırıcıdır.
Uygulama Alanları
Tangit içme suyu, gaz boruları ve tarımsal sulama boruları gibi U-PVC'den yapılmış basınçlı boruların bağlantı yerlerinin birleştirilmesi için kullanılır.
Teknik Özellikleri
Özgül Ağırlığı : 0.96 gr/cm3
İçerdiği Hammaddeler : PVC Tetrahidrofuran ( stabilize edilmiş ) , metiletilketon, siklohekzanon
Vizkozite 23 0C'de : 1600-3000 mPas Epprect m3
Kimyasallara Dayanıklılık : Tangit ile yapıştırılmış boru bağlantı yerleri suya dayanıklılık gösterir. Yapıştırılmış bölgelerin kimyasallara ve özellikle anorganik asitlere dayanıklılığı, boru çapı, yapışmanın tamamlandığı süre, istenilen basınç, sıcaklık, asit cinsi ve asit konsantrasyonuna bağlıdır.
Sıcağa Dayanıklılık : Sert PVC'nin sıcağa dayanıklılığı kadardır.
Yüzey Hazırlama
Yapıştırılacak yüzeyler ( boru dışarda, mufu içeride olacak şekilde ) uygun bir çözücü ile kağıt mendil kullanılarak temizleme yapılır. Böylece yapıştırılacak yüzey tamamen temizlenerek yağ ve tozdan arındırılmış olur. Her temizleme işlemi esnasında kağıt mendil yenilenmeli ve yapıştırma işleminden önce çözücünün kuruması sağlanmalıdır.
Sarfiyat
Boru İç Çapı mm : Boru Dışı Çapı mm : Gerekli Tangit Miktarı gr :
25 32 8
32 40 11
40 50 15
50 63 17
65 75 22
80 90 40
100 110 80
125 140 130
150 160 190
200 225 260
250 280 380
300 315 520
Uygulama
Tangit kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Borunun ekseni yönünde ilk önce mufa, sonra da boruya homojen bir şekilde sürülür. Tangit mufun içine ince olarak sürülür, böylece borunun içinde pıhtılaşma olması önlenir. Borunun ucuna doğru bolca sürülmelidir. Boru çapına göre kullanılması gerekli fırça kalınlıkları DIN 16970'e göre aşağıdaki şekilde olmalıdır
 
Boru iç çapı : Kullanılması gerekli fırça kalınlığı :
25mm 8 mm
32-50 mm 25 mm
65-150 mm 50 mm
200-250 mm 65 mm
300 mm' den büyük 80 mm
 
Boru ve mufu karşılıklı olarak çevirmeden boru mufun sonuna kadar itilerek bu durumda bir kaç saniye tutulur. Dışarı taşan yapıştırıcı üstüpü ile alınır. Yapıştırılacak parçalar yapıştırıcı sürülmesinden itibaren 4 dakika içerisinde birbirine yapıştırılmalıdır. Tangit tüp olarak kullanılıyorsa yapıştırılacak boruların iç çapı 80 mm'den büyük olmamalıdır. 80 mm'den büyük çaplı borular ile çalışılacaksa yapıştırıcıyı iki kişi boru ve mufa sürmelidir. Tangit'in açık zamanı ( Tangit'in sürülmesinden parçaların birbirlerine birleştirilmesine kadar geçen zaman ) ortam sıcaklığına ve yapıştırıcının film kalınlığına bağlıdır. Çalışma sıcaklığına bağlı olarak 1 mm kalınlığındaki Tangit filminin açık zamanı aşağıdaki gibidir
 
Çalışma sıcaklığı : Açık zaman :
20 0C 4 dakika
25 0C 3 dakika
300 C 2 dakika
40 0C 1 dakika
> 40 0C <1 dakika
 
Yapıştırma işleminden sonraki ilk beş dakika içerisinde borular hareket ettirilmemelidir. + 10 0C 'den düşük sıcaklıklarda bu zaman en az 15 dakika olmalıdır. Yapıştırılmış borular toprak altına 10-12 saat sonra yerleştirilmelidir. Boruların kullanılmasına en erken son yapıştırma işleminden itibaren 24 saat sonra başlanmalıdır. Basınca dayanıklılık testi işletme basıncının 1.5 katı esas alınarak yapılmalıdır. Bu nedenle her bir bara karşılık 1 saat beklenilmelidir. Borular kullanılmadan önce iyice su sirkülasyonu yapılmalıdır.
Ambalaj Şekli ve Rengi
50 gr. Tüp 1 Kolide 40 Adet
125 gr Tüp 1 Kolide 30 Adet
250 gr. Tüp 1 Kolide 24 Adet
500 gr. Kutu 1 Kolide 12 Adet
1 kg. Kutu 1 Kolide 12 Adet
Dikkat Edilecek Hususlar
Çalışma Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
Boru dik açı ile (90) kesilir. Boru dış çapı b değerine göre 15 eğim ile konikleştirilir ve çapak alınır.
 
Boru dış çapı d (mm) : Olması gereken b (mm) değeri Boru mufu : Fittiing :
16 'ya kadar 20-50 2 3-5 -2 -3
63-110 125 -200 225-315 6-10 11- 18 20-26 -5
 
Boru Dış Çapı mm Boru mufu t1 mm Fitting t2 mm
16 34 14
20 35 16
25 35 19
32 35 22
40 44 26
50 55 31
63 69 38
75 77 44
90 87 51
110 101 61
140 121 76
160 135 86
225 180 86
280 217 -
315 240 -
 
Tangit'ten artan çözücü buharların ortamdan uzaklaştırılması için borular su ile iyice çalkalanmalıdır. Tangit kullanıma hazır olarak piyasaya sunulmaktadır. Bu nedenle kesinlikle herhangi bir çözücü ile inceltilmemelidir. Kullanım süresi 12 aydır. Şarj numarası tüpün ve kutuların üzerinde basılıdır. Kullanımdan sonra kutunun kapağı sıkıca kapatılarak Tangit'ten çözücü kaybı olması önlenmelidir. Fırçadaki yapıştırıcı kağıt mendil ile alınmalı, çözücü ile temizlenmelidir. Tangit ile 5 0C'den daha daha düşük ısılarda yapıştırılmak istenmesi halinde borular 250 C ile 300C 'a kadar ısıtılır. Yapıştırılmış borular 10 dakika +200C,+300C'de bırakılmalıdır. Tangit +50C'nin altında depolanmamalıdır, aksi halde viskozitesi yükselir.Ancak oda sıcaklığına getirip, iyice karıştırılırsa,yeniden eski viskozitesine gelir.
 
Kullanım Esnasında Alınması Gereken Önlemler
Tangit yanıcıdır. Bu nedenle çalışma esnasında sigara içilmemeli, kaynak yapılmamalı, alev veya kıvılcım oluşturulmamalı, ortam havalandırılmalıdır. Göze temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Ambalaj sıkıca kapatılmalıdır.

BENZER ÜRÜNLER